You are currently viewing เสียงตอบรับจากลูกศิษย์ 10

เสียงตอบรับจากลูกศิษย์ 10

เสียงตอบรับจากลูกศิษย์ 10 อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่อง ความรัก อะไรนะครับ แต่เป็นเรื่องไสยศาสตร์ การบนบาน ของลูกศิษย์ในเรื่องต่างๆ จริงๆ แล้วสำนักพุฒาเวทย์ นั้น มีพิธีไสยศาสตร์ที่หลากหลาย มากมาย ไม่ใช่แค่เรื่อง รักๆ ไคร่ๆ นะครับ

ศิษย์ คนนี้กราบหมอบนกับทวดเรื่องขอ วีซ่าไป USA  เพราะเพื่อนเธอไปทำเท่าไหร่ก็ไม่ผ่าน  พอเธอไปทำครั้งเดียวได้ วีซ่า อเมริกา 15 ปี

(พี่หมอดูวันที่ให้ไปว่าวันไหนไปทำแล้วดี และภาวนาให้ในป่าช้าด้วย)

และลูกศิษย์คนเดียวกันนี้ มาให้พี่หมอช่วยเรื่องความรัก เวลามีใครมาจีบก็เอารูปมาให้พี่หมอดูว่า โกหกไห เขามีใครแล้วยัง ฐานะเป็นยังไง บลา บลา บลา  เธอบนอีกครั้งว่าอยากเปลี่ยนงาน อยากให้ทวดช่วยให้เขาติดต่อรัเข้าทำงาน แต่พี่หมอทายล่วงหน้าว่าดวงเธอช่วงนี้ บริวานไม่ดี นะ ก็สู้กันต่อไป….

จะซื้อคอนโด อะไรยังไงก็มาถาม

บนได้เสร็จ ก็เอาปัจจัยโอนมาให้ต่อซื้อของทำพิธีไหว้เจ้าเปลว แก้บนทวด พี่หมอต้องแก้ในป่าช้า