You are currently viewing Psychic (จิต) ดวงชะตาในระดับจิต (1)

Psychic (จิต) ดวงชะตาในระดับจิต (1)

          ดวงโดยทั่วไปจะหมายถึง ดวงดาว (มีความเชื่อว่าการเคลื่อนที่ของดวงดาวสามารถอธิบายชีวิตคนได้) แต่การอธิบายชีวิตคน และดวงชะตาของคนในระดับจิตนั้น ดวงในที่นี่จึงหมายถึงดวงจิต (Psychic)

          การอธิบายโดยการวิเคราะห์ดวงชะตาโดยดวงดาวนั้น หมอดูสามารถฝึกหัดศึกษากันเองได้จากตำรับตำราแล้ว ก็มีความสามารถแตกต่างกันไปอีกด้วย หมอดูสองคนอาจทายเรื่องเดียวกันไปคนละทิศทางก็ได้ ดวงเกิดที่ตรงกันอาจมีแนวโน้มที่คำทำนายที่ตายตัวจะออกมาเหมือนกันเหมือนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อีกด้วย

*พิธีดูดวงจิตทำนายสำนักพุฒเวทย์ ใช้รูปถ่ายเป็นสื่อกลาง

            Psychic Reading ดวงชะตาในระดับจิตมีแนวทางที่แตกต่างออกไป ลึกซึ้ง โดยผู้ทำนายจะฝึกฝนดวงจิตตนเอง หรือดำรงตนอยู่ในลักษณะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (เช่นร่างทรง ฤษี พระ หรือคนที่มีของดี ) ทำให้มีจิตที่เหนือกว่าคนทั่วๆไป จึงสามารอ่านดวงจิตของคนอื่นๆ บางท่านใช้พิธีการทางไสยศาสตร์ในการเจาะดวงจิต(เช่น พี่หมอ) จึงทำให้การหยั่งรู้ในการทำนายได้แบบทะลุมิติเลยทีเดียว ในภาษาอังกฤษจึงเรียกว่า “Superstition” ผู้ทำนายจะต้องมีจิตที่เหนือกว่าเป็นผู้ประเสริฐ เป็นไสย ที่แตกแขนงในการใช้จิตในเรื่องต่างๆ ได้ จนกลายเป็นศาสตร์ที่เรียกว่า “ไสยศาสตร์”

*สถานที่ทำพิธีเปิดดวงความรักให้ศิษย์

          เมื่อจิตยังผสานกับกายเนื้อ(ยังมีชีวิต) ในการกระทำกิจกรรมทุกๆ อย่างของคนจะต้องใช้จิตในการกระทำกิจกรรมนั้นๆ เสมอ อย่างเช่น การคิด การโกรธ การรัก การเจ็บปวด มีความสุข พอใจ สนุก ฯลฯ ผสมผสาน กันไปทุกวินาที ตลอดชีวิตของคน ผสมผสานกันออกมาเป็นพฤติกรรมของคนนั้นๆ เช่น นายA อายุ 35 ปี มีความคิดในใจตลอดเวลาว่า เมื่อไหร่จะรวยว้า… แต่ไม่เคยพูดออกมา แต่ก็ยังแต่งตัวภูมิฐานถ่ายรูปติดร้านอาหารหรูๆ เคสแบบนี้เคยมีผู้หญิงที่มีผู้ชายมาจีบเอารูปผู้ชายมาให้เว็บผมดู คือผู้หญิงอยากทราบว่าผู้ชายมีฐานะไหม พี่หมอเขาทำนายได้ถึงขนาดว่า ผู้ชายยังเครียดเรื่องการเงินแถมมีหนี้อีก คนจะดูภายนอกไม่ออกหาว่าเขารวย เห็นถึงขนาดที่ว่าเขามีลูกเมียแล้วด้วยซ้ำ ตามดวงชะตาเขา

เพราะจิตเขากังวนเรื่องเงิน คิดถึงหนี้สิน กระบวนการแบบนี้ทำให้ร่างกายเกร็งในบางส่วนเพื่อประกอบกับภาพในสมองเกี่ยวกับหนี้สิน (จิตกับกายผสานกันตลอดเวลา) ในช่วงระยะเวลานั้นจะปล่อยจิตในลักษณะ “การกังวนเรื่องเงิน” ออกมา ผู้ทำนายแบบ Psychic Reading จะสามารถอ่านจิตแบบนี้ได้อย่างแม่นยำ นี้คือกระบวนการย่อๆ ในการทำนายแบบ Psychic Reading

 

                                                                                         ต่อ พุฒาเวทย์